درباره ی ما

در نگارستان آفرینش آن هنگام که نقش شیراز رنگ می‌گرفت، قلم و شاید دست نقاش، مست و مدهوش از عشق بود که شیراز، شد شهر عشق و زیبایی، شهر سرسپردگی، معنا و معنویت و شهر خاطرات به یادماندنی.

برند شیراز برخواسته از مفاهیم در هم تنیده در جای جای این کهن شهر است. مفاهیمی از دل حرف های بزرگان ادب این سرزمین و هنر هنرمندان بی بدیلی که به هر سوی این شهر بنگری ردی از خود به نیکی بجا گذاشته اند...

از این رو خواسته ایم تجربه ای طراحی کنیم که همه چیزش از جان و دل باشد. لمسش ، طعمش ، ساختارش، که حرفی داشته باشد...

هویتی اصیل و لذتی آمیخته با معنا

خواسته ایم تجربه ای بسازیم که احساسش کنی!

We wanted to design the experience, A hearty design which visualizes The taste, touch and structure of the product

Something particular that has an identity for itself with a delightful meaning

We wanted to create the experience that could touch the heart